Skip to main content

စေနသားသမီးမ်ား ေငြေၾကးခက္ခဲၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ေခါင္းေတြခဲေနမည္


ကံေကာင္းေစမွာ အျဖဴေရာင္နဲ႔ ၂/၅ တို႔ျဖစ္ၿပီး ေရႊကိုေဆာင္ထားပါ။ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေနၿပီး ပညာသားပါပါနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနရတတ္ပါတယ္။ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။ အေတြးမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ေဆာင္လွ်င္ေအာင္ျမင္ရတတ္ပါတယ္။ 

သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ရွိတတ္ၿပီး ေငြေၾကးအတြက္နဲ႔ ေခါင္းခဲေနရတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ေခါင္းစားေနရတတ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အေႏွာင့္အယွက္၀င္တတ္သည္။

ငါး ၅ ေကာင္ကို လႊတ္ေပးလိုက္ပါက သင္ကံေကာင္းသြားပါလိမ့္မည္။

Unicode Version

အမွန္/အမွားေရာေထြးေနတတ္တဲ့ ေသာၾကာသာသမီးမ်ား

 

ကံေကာင္းေစမွာ အျပာေရာင္ နဲ႔ ၇/၁ တို႔ျဖစ္ၿပီး ေရႊကို ေဆာင္ထားပါ။ လုပ္ငန္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသည္းခံစရာေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။မသိလိုက္ဘဲ တိုက္ခိုက္ျခင္းေတြခံရတဲ့အတြက္တာ၀န္ယူေနရတတ္ပါတယ္။ မွန္တယ္ထင္တာကို ဇြတ္လုပ္ဇြတ္ေျပာေနတတ္ၿပီး အမွန္/အမွားေရာေထြးေနတတ္တယ္။ လိုအပ္တာကိုလည္း ေတာင္းဆိုေနတတ္တယ္။

 

အနားမွာရွိသူေတြက ၿပိဳင္ေနတာနဲ႔ ႀကံဳရလိမ့္မယ္။ ေငြအ၀င္အထြက္မမွ်ျဖစ္ေနတတသည္။ ခ်စ္သူေပးထားတဲ့ကတိျပတ္တတ္သည္။ ဘုရားမွာ ဆီးမီးကိုသက္ေစ့ လွဴလုိက္လွ်င္ေကာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

 

Unicode Version

 

ၾကာသပေတးသားမ်ား အႀကံအစည္သစ္ေတြနဲ႔ သတင္းေကာင္းေတြၾကားရမည္


ကံေကာင္းေစမွာ အ၀ါေရာင္န႔ဲ  ၈/၁ တို႔ျဖစ္ၿပီး  နီလာေဆာင္ရမယ္။ မိမိေရွ႕ေရးကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သတၱိရွိရွိနဲ႔ ခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ေနပါတဲ့အျပင္ အမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ မိတ္ေဆြသစ္ေတြရရွိႏုိင္ပါတယ္။ အႀကံအစည္သစ္နဲ႔ သတင္းေကာင္းေတြကိုလည္း ၾကားရတတ္သည္။

အေလာင္းအစားမလုပ္မိဖို႔ သတိထားပါ။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေနမယ္။ ခ်စ္သူရဲ႕ အျမင္မွားမႈရွိေနတတ္တယ္။ 

မိမိေမြးနံေထာင့္မွာ သက္ေစ့လွဴလိုက္ျခင္းျဖင့္ ကံေကာင္းမႈေတြ ရယူႏိုင္ပါတယ္။ 

Unicode Version

ခ်စ္သူစကားနားေထာင္ေနရၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးသာယာေနတဲ့ ဗုဒၶဟူးသားမ်ား


ကံေကာင္းေစမွာ အျဖဴေရာင္နဲ႔ ၃/၅ တို႔ျဖစ္ၿပီး နီလာကိုေဆာင္ထားပါ။ မိမိလိုလားခ်က္မ်ားမရ ေျပာခ်င္ေသာစကားမ်ား ေျပာေနရတတ္ၿပီး အမွန္အမွားေတြ ေရာေထြးေနတတ္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းထဲမွာ အေခ်အတင္ေတြျဖစ္ေနရတတ္ေပမယ့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြေတာ့ ျဖစ္တတ္တယ္။ နားလည္ခက္တဲ့ကိစၥမ်ားလည္း ေပၚေပါက္တတ္ၿပီး ေအးတိေအးစက္လည္းျဖစ္ေနရတတ္သည္။ 

အလိမ္အညာခံရတတ္တာကိုေတာ့ သတိထားေပးပါ။ အေၾကြးဆပ္စရာေတြ အရမ္းမ်ားေနတတ္တယ္။
အိမ္ေထာင္ေရးအလြန္သာယာေနတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူရဲ႕စကားကိုလည္း နားေထာင္ေနတတ္ပါတယ္။ 

မိမိေမြးနံေထာင့္မွာ ယပ္ေတာင္ျဖဴ ၁၀ လက္လွဴလိုက္လွ်င္ ကံေကာင္းေသာသူျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

အၿပိဳင္အဆိုင္/အတားအဆီးေတြၾကားထဲက အဂၤါသားသမီးမ်ားရဲ႕ ကံၾကမၼာ

ကံေကာင္းေစမွာ အျဖဴေရာင္နဲ႔ ၇/၀ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရက္အတြင္းမွာ စိတ္နဲ႔ အေျပာအဆိုေတြ ၾကမ္းတမ္းေနတတ္သည္။

အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားနဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနရတတ္ၿပီး အတားအဆီးေတြၾကားထဲကေန အလုပ္လုပ္ေနရတတ္သည္။

စိတ္ခံစားမႈအေနအထားကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခံစားမႈေပါက္ကြဲႏုိင္တာကိုေတာ့ သတိထားေပးပါ။

 လိုခ်င္တာေတြလည္း မ်ားေနတတ္တဲ့အျပင္ လုပ္ခ်င္တာေတြလည္း အရမ္းမ်ားေနပါတယ္။ 

မလိုသူေတြရဲ႕ တိုင္ေတာမႈမ်ားခံရႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးအထြက္မ်ားေနပါတယ္။ခ်စ္သူရဲ႕ စိတ္ေကာက္မႈကို ခံရလိမ့္မည္။
ထီးနီ ၁၀ လက္အား ေမြးနံေထာင့္မွာ လွဴလိုက္ရင္ အားလံုးေကာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

ေစတနာထားေပမဲ့ ေ၀ဒနာျဖစ္သြားတတ္တဲ့ ေသာၾကာသားမ်ား

ကံေကာင္းေစမွာ အစိမ္းေရာင္နဲ႔ ၉/၁ တို႔ျဖစ္ၿပီး ပတၱျမားကိုေဆာင္ထားေပးပါ။ စိတ္ေပ်ာ္ရာကို လိုက္ေနတတ္ၿပီး စကားေတြလည္းမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ အဆင္မျခင္ေျပာေနတတ္တာေၾကာင့္ အေကာင္းေျပာလည္း မနာခံမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳရမယ္။ 

အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္ေနၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈေကာင္းတာေၾကာင့္ ဦးစားေပးေတာ့ခံရႏိုင္တယ္။ အေျပာင္းအခဲရုတ္တရက္ျဖစ္တတ္ၿပီး ေစတနာက ေ၀ဒနာျဖစ္သြားတတ္သည္။

အတိုက္အခိုက္ခံရႏိုင္တာေၾကာင့္ သတိထားပါ။ ေငြေၾကး အလြယ္တကူထြက္ႏုိင္ၿပီး ခ်စ္သူထံကေနလည္း ေတာင္းဆိုမႈေတြ ကိုခံရမည္။ 

စာကေလး ၃ ေကာင္ကို လႊတ္၍ ယၾတာေခ်လွ်င္ သင္ကံေကာင္းသြားပါလိမ့္မည္။

Subscribe to ေဗဒင္
အကုန္သိသတင္းဌာန၏ သတင္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေပးမႈအတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။