Skip to main content

အခက္ခဲျပႆနာမ်ား  ေျပလည္သြားမယ့္ကာလကို ေရာက္ေနတဲ့ တနလၤာသားသမီးမ်ား

ကံေကာင္းေစတဲ့ အေရာင္နဲ႔ဂဏန္းမွာ ခရမ္းေရာင္ ၊ ၈ ၊၂ ပါ။ ေက်ာက္စိမ္းကိုေဆာင္ပါ။အပူေတြကို ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္နဲ႔ပတ္သက္သူေတြရဲ႕အလုပ္ေတြကို လုပ္ေပးေနရတတ္ပါတယ္။အေ၀းေရာက္သူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရႏုိင္ၿပီး ကြဲကြာေနသူမ်ားနဲ႔ ဆံုရလိမ့္မည္။အေတြးေကာင္းအႀကံေကာင္းေတြရတတ္ေသာ္လည္း လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းကို ခံရတတ္တဲ့အတြက္ သတိေတာ့ထားေပးပါ။ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ေငြလွဴ၍ကံညံ့ေတြကို ေခ်လိုက္ပါ။

တနဂၤေႏြသားမ်ားအေနနဲ႔ ေစတနာေတြ အက်ိဳးျပန္ေပးမည္

စိတ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားေနပါလိမ့္မည္။ လိုခ်င္တပ္မက္မႈေတြလည္းမ်ားေနတတ္ၿပီး ကိုယ့္ဆီကတုန္႔ျပန္မႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ေစတနာနဲ႔လုပ္တဲ့အရာအေပၚမွာ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။ ပစၥည္းေတြအခိုးခံရမွာကို သတိထားေပးပါ။ ဆင္းရဲသူေတြကို အစားအေသာက္လွဴျခင္းျဖင့္ ကံညံ့ေတြေခ်လိုက္ပါ။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္(အျပာ)နဲ႔ နံပါတ္( ၂ ၊ ၉)ျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္႔က်င္သူမ်ားနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္မယ့္ကာလေရာက္ေနတဲ့ တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ တနလၤာသားသမီးမ်ားအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းမွာ အေကာင္အတည္ေဖာ္ရမယ့္ကာလျဖစ္ၿပီး ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သူမ်ားတာေၾကာင့္ ကိုယ့္အစြမ္းအစကို ထုတ္ျပရမယ့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းပါ။ က်န္းမာေရးကိုဂရုစိုက္ရမယ့္ကာလျဖစ္ၿပီး မိလ/ဆရာသမားမ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ေငြလွဴကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ ကံညံ့ေတြ ေခ်လိုက္ပါ။

အကုန္သိ ေဗဒင္ ကို နံနက္ ၇ နာရီတိုင္း တင္ဆက္ေပးေနပါသည္။

အလုပ္သစ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သမွ်တိုင္း ေအာင္ျမင္မယ့္ကာလေရာက္ေနတဲ့ တနဂၤေႏြသားမ်ား

လက္ရွိကာလမွာ အသစ္အသစ္ေသာအလုပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနရၿပီး ေက်နပ္ေအာင္ျမင္မႈရွိမယ့္ကာလပါ။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုလုပ္ခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္အခါေကာင္းကိုေရာက္ရွိေနၿပီး အဆိုးနဲ႔ အေကာင္းဒြန္တြဲေနတတ္လို႔ သတိေတာ့ထားပါ။ အေတြးအေခၚရွိတဲ့အတိုင္းလုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။ဘာသာေရးလိုက္စားၿပီး က်န္းမာေရးကိုဂရုစိုက္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရားကို စံပယ္ကံုး ၈ ကံုးလွဴရင္း ကံညံ့ေတြေခ်လိုက္ပါ။

အကုန္သိေဗဒင္ကို နံနက္ ၇ နာရီတိုင္း တင္ဆက္ေပးေနပါသည္။

လုပ္ခြင့္ရတာထက္ ပိုလုပ္မိေနတဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔နံသားသမီးမ်ား (ရုပ္သံ)

လုပ္လက္စအလုပ္ေတြ မၿပီးမျပတ္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ တစ္ျခားသူျဖစ္ခ်င္တာက တစ္ျခားစီျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေ၀းကေန စာ၊ အဆက္အသြယ္၊ ေငြေတြရတတ္ပါတယ္။ အစြပ္စြဲခံရတတ္တဲ့အတြက္ အထူးသတိထားေပးပါ။ ေငြအရင္းအႏွီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တအားလိုအပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ကံအညံ့ေတြေက်ဖို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔ကို ေငြေထာက္ပံ့လိုက္ပါ။
 

Unicode version

စိတ္ကူးနဲ႔ လက္ေတြ႔ကြာျခားဟၿပီး အေပးအယူမ်ားမယ့္ကာလေရာက္ေနတဲ့ အဂၤါသားမ်ား

ဒီတစ္ပတ္အတြင္းမွာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္အက်ိဳးအတြက္ပဲလုပ္ေဆာင္ေနရတတ္တာကို သတိထားေပးပါ။ေငြကုန္ေၾကးက်ေတြမ်ားၿပီး အေပးအယူမ်ားေနပါလိမ့္မယ္။ရပ္ေ၀းမွ သတင္းေကာင္းေတာ့ ၾကားရမည္။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထီးက်န္ဆန္ေနသလို ခံစားေနရတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဆရာသမားမ်ားကို မုန္႔လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ကံညံ့ေတြေခ်လုိက္ပါ။

Subscribe to ေဗဒင္
အကုန္သိသတင္းဌာန၏ သတင္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေပးမႈအတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။