Skip to main content
တရားရံုးမွအႏိုင္ေပးၿပီးအမႈတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဆိုကာ သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားဟု ဆို
Ads Block

တရားရံုးမွအႏိုင္ေပးၿပီးအမႈတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဆိုကာ သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားဟု ဆို

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည့္အျပင္ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳေနသည္ဆိုကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစ်းႀကိဳရပ္ကြက္၊ ကြင္းအမွတ္(၉၄)၊ ေစ်းႀကိဳအေနာက္၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၁၆)၊ ေဒၚခင္ေထြးျမင့္ပိုင္ဆိုင္ေသာဧရိယာ(၆.၄၄)ဧကေျမကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ တိုင္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားရံုးမွအႏိုင္ေပးၿပီးအမႈတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဆိုကာ သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားဟု ဆို

အဲဒီေျမကြက္က ကြ်န္ေတာ့္အဘြားေဒၚခင္ေထြးျမင့္ရဲ႕ပိုင္ေျမကြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေျမကြက္မွာ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စု ၂၇ စုကေနထုိင္ေနတဲ့အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကအမႈျဖစ္တယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္ တရားရံုးမွာကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တရားၿပိဳင္ေတြဘက္က ျပည္နယ္ကိုအယူခံတက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ပဲထပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ တရားၿပိဳင္ေတြ ဘက္ကအယူခံတက္ခဲ့ေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ ၃ ႀကိမ္လံုးမွာ အႏုိင္ရရွိခဲ့တယ္” ဟု ေျမကြက္ပိုင္ရွင္ ေဒၚခင္ေထြးျမင့္၏ အခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္ဦးတင္ထြဋ္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔အႏုိင္ရရွိခဲ့သျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု(၂၇)စုတို႔မွ အခ်ိဳ႕မွာေျပာင္းေရြ႕ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စု ၁၀ စုမွာေနရာမဖယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေျမကြက္အမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အစပိုင္းမွာအားလံုးၿပီးစီးသြားတယ္။ ခရိုင္တရားရံုး၊ ျပည္နယ္တရားရံုးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္စတဲ့ ၃ ေနရာလံုးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေျမကြက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႏုိင္ရရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမကြက္ကိုလံုး၀ေပးႏိုင္ဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးတို႔ကေန က်န္ရွိတဲ့က်ဴးေက်ာ္ေတြကိုတစ္ကြက္စီေလာက္ခ်ေပးလိုက္ပါ ဆိုၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ထံ ညွိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကလက္မခံခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုလက္မခံခဲ့တာကို သူတို႔က အာဏာကိုအသံုးခ်ၿပီး သူတို႔သေဘာနဲ႔သူတို႔အကြက္ေတြရိုက္ၿပီး ေနရာစီစဥ္ေပးေနတာပါ။ အဲဒီအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အတိုင္ပင္ခံနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ေတြထံကိုတိုင္ၾကားထားပါတယ္” ဟု ဦးတင္ထြဋ္က ဆက္ေျပာသည္။

တရားရံုးမွအႏိုင္ေပးၿပီးအမႈတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဆိုကာ သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားဟု ဆို

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာင္သမၼတထံသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္တို႔တြင္ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာင္မရွင္သို႔လည္း တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီေျမကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္းစာတင္ထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီကိုလည္း တိုင္ၾကားစာတင္တဲ့အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာေပါ့ေနာ္။ စိစစ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္မွာဘယ္သူကဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့တယ္။ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြကဘယ္လိုေတြဆံုးျဖတ္ခဲ့လဲ။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း ဘယ္လိုသေဘာထား ရွိၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအကုန္လံုးကိုစိစစ္ေနဆဲေပါ့” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက အကုန္သိသတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မြန္ျပည္နယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဦးထြန္းေ႒းထံသို႔ အကုန္သိသတင္းဌာနမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုေျပာဆို၍မရေသးေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသည္။

ဒီကိစၥက Sensitive (ထိလြယ္ရွလြယ္) ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနဆဲပဲျဖစ္တယ္။ အေသးစိတ္ေျပာလို႔မျဖစ္ေသးပါဘူး။ နည္းနည္းေလးအေျခအေနကရႈပ္ေထြးေနလို႔ေလ” ဟု မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေ႒းကေျပာသည္။

  • ဒါးဇ(အကုန္သိသတင္းဌာန)

Unicode

-----

မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်မှ ဘိုးဘွားပိုင်မြေကွက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေသည့်အပြင် အာဏာအလွဲသုံးစားပြုနေသည်ဆိုကာ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ တိုင်ကြားစာပေးပို့ထားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ 
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ဈေးကြိုရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၉၄)၊ ဈေးကြိုအနောက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၆)၊ ဒေါ်ခင်ထွေးမြင့်ပိုင်ဆိုင်သောဧရိယာ(၆.၄၄)ဧကမြေကွက်နှင့်ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို့ တိုင်ကြားထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ 
“ အဲဒီမြေကွက်က ကျွန်တော့်အဘွားဒေါ်ခင်ထွေးမြင့်ရဲ့ပိုင်မြေကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြေကွက်မှာ ကျူးကျော်အိမ်ထောင်စု ၂၇ စုကနေထိုင်နေတဲ့အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကအမှုဖြစ်တယ်။ မော်လမြိုင်ခရိုင် တရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားပြိုင်တွေဘက်က ပြည်နယ်ကိုအယူခံတက်တယ်။ ကျွန်တော်ပဲထပ်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တရားပြိုင်တွေ ဘက်ကအယူခံတက်ခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ပဲ ၃ ကြိမ်လုံးမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်” ဟု မြေကွက်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ခင်ထွေးမြင့်၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ထွဋ်ကပြောသည်။ 
ထိုသို့အနိုင်ရရှိခဲ့သဖြင့် ကျူးကျော်နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု(၂၇)စုတို့မှ အချို့မှာပြောင်းရွေ့ပေးခဲ့သော်လည်း အိမ်ထောင်စု ၁၀ စုမှာနေရာမဖယ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ ဒီမြေကွက်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အစပိုင်းမှာအားလုံးပြီးစီးသွားတယ်။ ခရိုင်တရားရုံး၊ ပြည်နယ်တရားရုံးနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စတဲ့ ၃ နေရာလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီမြေကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အနိုင်ရရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် မြေကွက်ကိုလုံးဝပေးနိုင်ဘူး။ ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးထွန်းဌေးတို့ကနေ ကျန်ရှိတဲ့ကျူးကျော်တွေကိုတစ်ကွက်စီလောက်ချပေးလိုက်ပါ ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော့်ထံ ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုလက်မခံခဲ့တာကို သူတို့က အာဏာကိုအသုံးချပြီး သူတို့သဘောနဲ့သူတို့အကွက်တွေရိုက်ပြီး နေရာစီစဉ်ပေးနေတာပါ။ အဲဒီအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ အတိုင်ပင်ခံနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်တွေထံကိုတိုင်ကြားထားပါတယ်” ဟု ဦးတင်ထွဋ်က ဆက်ပြောသည်။ 
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတောင်သမ္မတထံသို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နှင့် ဇွန်လ ၁၅ ရက်တို့တွင် တိုင်ကြားစာပေးပို့ထားသည့်အပြင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့လည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ ထို့အပြင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကောင်မရှင်သို့လည်း တိုင်ကြားစာပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ 
“ ဒီမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကိုလည်းစာတင်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကိုလည်း တိုင်ကြားစာတင်တဲ့အတွက် လက်ရှိအချိန်မှာ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နော်။ စိစစ်တယ်ဆိုတာကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်မှာဘယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကဘယ်လိုတွေဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲ။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း ဘယ်လိုသဘောထား ရှိပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးကိုစိစစ်နေဆဲပေါ့” ဟု မွန်ပြည်နယ် ဒုတိယလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်နိုင်ဦးက အကုန်သိသတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။ 
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍မွန်ပြည်နယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဦးထွန်းဋ္ဌေးထံသို့ အကုန်သိသတင်းဌာနမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း အသေးစိတ်ကိုပြောဆို၍မရသေးကြောင်း ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသည်။ 
“ ဒီကိစ္စက Sensitive (ထိလွယ်ရှလွယ်) ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ ဆောင်ရွက်ပေးနေဆဲပဲဖြစ်တယ်။ အသေးစိတ်ပြောလို့မဖြစ်သေးပါဘူး။ နည်းနည်းလေးအခြေအနေကရှုပ်ထွေးနေလို့လေ” ဟု မွန်ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးထွန်းဋ္ဌေးကပြောသည်။

  • ဒါးဇ(အကုန်သိသတင်းဌာန)
အကုန္သိသတင္းဌာန၏ သတင္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေပးမႈအတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။