Skip to main content
လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းသံုး တိုက္ရိုက္ပစ္လက္နက္ စမ္းသပ္ဆဲကာလမွာပင္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ကုန္က်ေန
Ads Block

လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းသံုး တိုက္ရိုက္ပစ္လက္နက္ စမ္းသပ္ဆဲကာလမွာပင္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ကုန္က်ေန

ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္သည္အထိ ကနဦးစမ္းသပ္ဆဲကာလမွာပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ကုန္က်ေနသည့္ အသစ္တီထြင္ဆဲ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လွိဳင္းသံုး တိုက္ရိုက္ပစ္လက္နက္စနစ္ကို အေမရိကန္ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးက ေ၀ဖန္လိုက္သည္ဟု Russia Today က ယေန႔ ေရးသားသည္။

လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းသံုး တိုက္ရိုက္ပစ္လက္နက္ စမ္းသပ္ဆဲကာလမွာပင္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ကုန္က်ေန


အသစ္တီထြင္သည့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လွိဳင္းသံုး တိုက္ရိုက္ပစ္ အေျမာက္ electromagnetic railgun စနစ္မွာ အေကာင္အထည္ေပၚမလာမီ ၁၅ ႏွစ္ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာမွ် စမ္းသပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား ေပးေဆာင္ေနရသည့္ ကုန္က်စားရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ မွ်ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတၱလန္တစ္ေကာင္စီသို႔ အေမရိကန္ေရေၾကာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂၽြန္ရစ္ခ်တ္ဆန္က ေျပာၾကားသည္။
ပင္တာဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ႏွစ္လယ္ပိုင္း၌ Zumwalt အတန္းအစား ဖ်က္သေဘၤာမ်ားတြင္ ထိေရာက္ျပည့္စံုေသာ အနာဂတ္လက္နက္စနစ္ တပ္ဆင္နိဳင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ (ေရ) တပ္မေတာ္သည္ ဟိုက္ပါေဆာနစ္ ျမန္ႏွဳန္းျဖင့္ပစ္ခတ္နိဳင္မည့္ လက္နက္စနစ္ (HVP) အတြက္ ဆိုးရြားေသာ ဇာတ္ညႊန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနမည့္အစား Mk 45 5-inch ကဲ့သို႔ လက္ရွိ ပစ္ခတ္မွဳ လက္နက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိဳင္မည့္ အျခားအက်ိဳးျပဳ သုေတသနမ်ားျဖစ္ေစရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂၽြန္ရစ္ခ်တ္ဆန္ က ဆႏၵရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ပင္တာဂြန္အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုက္ရိုက္စြမ္းအင္သံုး မ်ိဳးဆက္သစ္လက္နက္စနစ္ အ မ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကုန္က်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး (ေရ) တပ္မေတာ္ ( PLAN ) ၏ Type 072 III အတန္းအစား စစ္သေဘၤာ “ ဟိုင္ယန္ရွန္း “ ၏ ဦးပိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းသံုး တိုက္ရိုက္ပစ္အေျမာက္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ လက္နက္တပ္ဆင္ထားသည္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ လက္နက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ညဴကလီယာထိပ္ဖူးသယ္ေဆာင္နိဳင္ျပီး စူပါေဆာနစ္ ေခၚ အသံထက္ျမန္ေသာ တစ္နာရီ ၇၆၈ မိုင္ အျမန္ႏွုန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းနိဳင္သည့္ ဒံုးက်ည္မ်ားသည္ အကြာအေ၀း ၃၁၀ မိုင္မွ ၃၁၀၀ မိုင္အတြင္း ပစ္မွတ္သို႔ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာက္ရွိနိဳင္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာရရွိျခင္း၊ မွားယြင္းေသာ အခ်က္ျပ သတိေပးမွဳေၾကာင့္ တုံံျပန္မိခဲ့လွ်င္ ညဴကလီးယာစစ္ခင္းၾကရသည္အထိ ျဖစ္ေပၚေစနိဳင္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ ေရာ္နယ္ရီဂင္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ မီေခးေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ ႏွစ္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႔က ေျမျပင္မွ ပစ္လႊတ္နိဳင္သည့္ ခရုဇ္မစ္ဆိုင္းလ္ ထုတ္လုပ္ပိုင္ဆိုင္မွဳကို တားျမစ္ ကန္႔သတ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္တြင္ INF ေခၚ အဆိုပါ တာလတ္ပစ္ ညဴကလီယာလက္နက္ တားျမစ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္နာရန္ အေမရိကန္နွင့္ ရုရွားတို႔က ဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းျဖင့္ စစ္အင္အားၾကီးနိဳင္ငံမ်ားအၾကား လက္နက္ျပိဳင္ပြဲျဖစ္ေပၚလာမည္ကို နိဳင္ငံတကာ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။
ရုရွားနိဳင္ငံသည္ ဟိုက္ပါေဆာနစ္မစ္ဆိုင္းလ္မ်ား ထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါက ၄င္းတို႔သည္ အသံထက္ ၅ ဆ ျမန္ေသာ တစ္နာရီ ၉၈၉၆ မိုင္ အျမန္ႏွုန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းနိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ယခု လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းသံုး တိုက္ရိုက္ပစ္လက္နက္စံနစ္သည္ အသံထက္ ၆ ဆ ျမန္ေသာႏွုန္းျဖင့္ က်ည္ဖူးမ်ားကို တိုက္ရိုက္ပစ္လႊတ္နိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္အေတာအတြင္း ျပင္သစ္နိဳင္ငံက ဟိုက္ပါေဆာနစ္အျမန္နွဳန္းျဖင့္ မစ္ဆိုင္းလ္ကာကြယ္ေရး ထိုးေဖာက္နိဳင္ေသာ အဟုန္စီးလက္နက္စံနစ္ကို ကနဦးပံုစံစမ္းသပ္လွ်က္ရွိျပီး ၂၀၂၁-ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသံုးျပဳနိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္ဟု Russia Today က ယေန႔ ေရးသားသည္။
V-MaX (Experimental Maneuvering Vehicle) ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆိုပါစမ္းသပ္မွဳအရ ဟိုက္ပါေဆာနစ္အျမန္နွဳန္းျဖင့္ ပစ္လႊတ္နိဳင္ေသာလက္နက္စနစ္မ်ား အျပိဳင္အဆိုင္ထုတ္လုပ္ၾကရာတြင္ ျပင္သစ္နိဳင္ငံ ပါ၀င္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။
ထို႔ျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႔၌ အသံထက္ ၁၀ဆ ျမန္ေသာႏွုန္းျဖင့္ ပစ္လႊတ္နိဳင္ျပီး ညဴကလီယာထိပ္ဖူးတပ္ လက္နက္စနစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ပိုင္ဆိုင္ေနျပီးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

- Htay Oung (အကုန္သိ သတင္းဌာန)

Unicode version

လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းသုံး တိုက်ရိုက်ပစ်လက်နက် စမ်းသပ်ဆဲကာလမှာပင် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကုန်ကျနေ
ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကြာမြင့်သည်အထိ ကနဦးစမ်းသပ်ဆဲကာလမှာပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကုန်ကျနေသည့် အသစ်တီထွင်ဆဲ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းသုံး တိုက်ရိုက်ပစ်လက်နက်စနစ်ကို အမေရိကန် ထိပ်တန်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးက ဝေဖန်လိုက်သည်ဟု Russia Today က ယနေ့ ရေးသားသည်။
အသစ်တီထွင်သည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းသုံး တိုက်ရိုက်ပစ် အမြောက် electromagnetic railgun စနစ်မှာ အကောင်အထည်ပေါ်မလာမီ ၁၅ နှစ် အနှစ် ၂၀ ကြာမျှ စမ်းသပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း အမေရိကန် အခွန်ထမ်းပြည်သူများ ပေးဆောင်နေရသည့် ကုန်ကျစားရိတ်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ မျှရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း အတ္တလန်တစ်ကောင်စီသို့ အမေရိကန်ရေကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂျွန်ရစ်ချတ်ဆန်က ပြောကြားသည်။
ပင်တာဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၂၀ နှစ်လယ်ပိုင်း၌ Zumwalt အတန်းအစား ဖျက်သင်္ဘောများတွင် ထိရောက်ပြည့်စုံသော အနာဂတ်လက်နက်စနစ် တပ်ဆင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ အမေရိကန် (ရေ) တပ်မတော်သည် ဟိုက်ပါဆောနစ် မြန်နှုန်းဖြင့်ပစ်ခတ်နိုင်မည့် လက်နက်စနစ် (HVP) အတွက် ဆိုးရွားသော ဇာတ်ညွှန်းများဖြင့် အချိန်ကုန်နေမည့်အစား Mk 45 5-inch ကဲ့သို့ လက်ရှိ ပစ်ခတ်မှု လက်နက်များတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် အခြားအကျိုးပြု သုတေသနများဖြစ်စေရန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂျွန်ရစ်ချတ်ဆန် က ဆန္ဒရှိသည်။
သို့သော် ပင်တာဂွန်အနေဖြင့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း တိုက်ရိုက်စွမ်းအင်သုံး မျိုးဆက်သစ်လက်နက်စနစ် အ မျိုးမျိုးအတွက် ငွေကြေးများစွာ ကုန်ကျခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး (ရေ) တပ်မတော် ( PLAN ) ၏ Type 072 III အတန်းအစား စစ်သင်္ဘော “ ဟိုင်ယန်ရှန်း “ ၏ ဦးပိုင်းတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းသုံး တိုက်ရိုက်ပစ်အမြောက်ဟု သံသယဖြစ်ဖွယ် လက်နက်တပ်ဆင်ထားသည်ကို ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် လက်နက်စောင့်ကြည့်ရေး မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ညူကလီယာထိပ်ဖူးသယ်ဆောင်နိုင်ပြီး စူပါဆောနစ် ခေါ် အသံထက်မြန်သော တစ်နာရီ ၇၆၈ မိုင် အမြန်နှုန်းဖြင့် ပျံသန်းနိုင်သည့် ဒုံးကျည်များသည် အကွာအဝေး ၃၁၀ မိုင်မှ ၃၁၀၀ မိုင်အတွင်း ပစ်မှတ်သို့ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊ တုံ့ပြန်ရန် အချိန်အနည်းငယ်သာရရှိခြင်း၊ မှားယွင်းသော အချက်ပြ သတိပေးမှုကြောင့် တုံံပြန်မိခဲ့လျှင် ညူကလီးယာစစ်ခင်းကြရသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် သမ္မတ ရော်နယ်ရီဂင်နှင့် ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် မီခေးဂေါ်ဘာချော့ဗ် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့က မြေပြင်မှ ပစ်လွှတ်နိုင်သည့် ခရုဇ်မစ်ဆိုင်းလ် ထုတ်လုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို တားမြစ် ကန့်သတ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်တွင် INF ခေါ် အဆိုပါ တာလတ်ပစ် ညူကလီယာလက်နက် တားမြစ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာရန် အမေရိကန်နှင့် ရုရှားတို့က ဆိုင်းငံ့လိုက်ခြင်းဖြင့် စစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံများအကြား လက်နက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို နိုင်ငံတကာ စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသည် ဟိုက်ပါဆောနစ်မစ်ဆိုင်းလ်များ ထုတ်လုပ်မည်ဆိုပါက ၎င်းတို့သည် အသံထက် ၅ ဆ မြန်သော တစ်နာရီ ၉၈၉၆ မိုင် အမြန်နှုန်းဖြင့် ပျံသန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခု လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းသုံး တိုက်ရိုက်ပစ်လက်နက်စံနစ်သည် အသံထက် ၆ ဆ မြန်သောနှုန်းဖြင့် ကျည်ဖူးများကို တိုက်ရိုက်ပစ်လွှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်အတောအတွင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဟိုက်ပါဆောနစ်အမြန်နှုန်းဖြင့် မစ်ဆိုင်းလ်ကာကွယ်ရေး ထိုးဖောက်နိုင်သော အဟုန်စီးလက်နက်စံနစ်ကို ကနဦးပုံစံစမ်းသပ်လျှက်ရှိပြီး ၂၀၂၁-ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်ဟု Russia Today က ယနေ့ ရေးသားသည်။
V-MaX (Experimental Maneuvering Vehicle) ဟု အမည်ပေးထားသော အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအရ ဟိုက်ပါဆောနစ်အမြန်နှုန်းဖြင့် ပစ်လွှတ်နိုင်သောလက်နက်စနစ်များ အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်လုပ်ကြရာတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါဝင်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အချက်ပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။
ထို့ပြင် လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကပင် တရုတ်နှင့် ရုရှားတို့၌ အသံထက် ၁၀ဆ မြန်သောနှုန်းဖြင့် ပစ်လွှတ်နိုင်ပြီး ညူကလီယာထိပ်ဖူးတပ် လက်နက်စနစ်များ ထုတ်လုပ်ပိုင်ဆိုင်နေပြီးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။

- Htay Oung (အကုန်သိ သတင်းဌာန)

အကုန္သိသတင္းဌာန၏ သတင္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေပးမႈအတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။