Skip to main content
ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ေဆာင္႐ြက္ရန္မသင့္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး သို႔ အေၾကာင္းျပန္ထား
Ads Block

ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ေဆာင္႐ြက္ရန္မသင့္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး သို႔ အေၾကာင္းျပန္ထား

ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ (၁၂၈၀) မီဂါဝပ္ ထြက္ရွိမည့္ USC (Ultra Super Critical) နည္း ပညာသုံး ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္မေဖာ္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒႆမေန႔တြင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေစာတင္ဝင္းက ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ (၁၂၈၀) မီဂါဝပ္ ထြက္ရွိမည့္ USC (Ultra Super Critical) နည္းပညာသုံး ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“ မိုးရာသီမွာ သယ္ယူ‌ေရး Bus မ်ားက ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေဝးလံစြာထြက္ၿပီး သယ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လႈိင္းေလရွိရင္ က်ိဳကၡ မီ ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ကုန္ကူးေျပာင္းတင္ပို႔ရန္ အခက္အခဲပိုရွိပါတယ္။ သံလြင္တံတား (ေမာ္လၿမိဳင္) ကေန ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဝတ္ႀကီး ေက်း႐ြာအထိ ေက်ာက္မီးေသြး တင္ေဆာင္တဲ့ သေဘၤာႀကီးမ်ား သြားလာႏိုင္ဖို႔ ေရလမ္းအက်ယ္ ၁၂၀ မီတာနဲ႔ ေရအနက္ ေရစစ္မ်ဥ္း ေအာက္ ၃ မီတာရရွိေရး ေနရာ ၆၄ ေနရာမွာ ခန႔္မွန္း ကုဗေပမီတာ ငါးသန္းခန႔္ တူးေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ က်ိဳကၡမီ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေရယာဥ္ေက်ာက္ခ်ၿပီး Floating Terminal အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးအတင္အခ် ျပဳလုပ္ရာမွာ ေရ ရွည္မွာပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ကမ္းေျခ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မသင့္ပါ ဘူးလို႔ သေဘာ ထား မွတ္ခ်က္ ျပန္ၾကားလာပါတယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ကေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ေဆာင္႐ြက္ရန္မသင့္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး သို႔ အေၾကာင္းျပန္ထား

 

အဆိုပါ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္က က်င္းပေသာ စီးပြားေရးရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈) ကို တင္ပို႔သည့္အခါ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္‌့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင္‌့ သယံဇာတႏွင္‌့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို တိက်သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင္‌့ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ သင္‌့၊ မသင္‌့ကို စိစစ္တင္ျပသြားရန္ မွတ္ခ်က္ျပဳၿပီး အဆိုပါ မွတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္‌့ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးထံ ျပန္လည္တင္ျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ စီမံကိန္းအ တြက္ လိုအပ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ မွာယူရျခင္း၊  ျပည္ပမွ သေဘၤာႀကီးမ်ား၏ အ႐ြယ္အစားသည္ တန္ ခ်ိန္ ၁၈၀၀၀၀ မွ ၇၈၀၀၀၀ အထိရွိမည့္ သေဘၤာႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ လုံေလာက္သည့္ ေရအနက္ရွိသည့္ ဆိပ္ကမ္း နယ္နိမိတ္ျပင္ပမွ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေက်ာက္ခ်ရပ္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ Floating Terminal လိုအပ္ျခင္း၊ မိုးရာသီတြင္ အဆိုပါ Floating Terminal တြင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားကို ဆိုက္ကပ္ထားရန္ တာဝန္ရွိသည့္အတြက္ လႈိင္းေလကြယ္သည့္ ကုလားကုတ္ကြၽန္းအေရွ႕ဘက္တြင္ အေျချပဳေက်ာက္ခ် ရပ္နားထားရန္ လိုအပ္ျခင္း စသည့္အခ်က္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားထံမွ တန္ ၃၀၀၀ ဆံ့ ဇတ္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို ကဲ့ယူၿပီးမွ စက္႐ုံ၏ ဆိပ္ကမ္း အေရာက္ ပို႔ေဆာင္တင္ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘၤာႀကီးမွ ဇတ္ေရယာဥ္ကို ေက်ာက္မီးေသြး ကူးေျပာင္း တင္ပို႔ခ်ိန္၊ သေဘၤာမွ ျမစ္ေၾကာင္းကို ျပန္၍ ဆန္တက္ခ်ိန္၊ စက္႐ုံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ျပန္ခ်ခ်ိန္၊ စက္႐ုံမွ   ဇတ္ေရယာဥ္မ်ား ျပန္လည္ ခုတ္ေမာင္း ခ်ိန္တို႔ကို စနစ္တက်တြက္ခ်က္သည့္အခါ သယ္ယူပို႔ေဆာင္႐ြက္ေရး စီမံခ်က္အရ တန္ ၃၀၀၀ ဆံ့ ဇတ္ေရယာဥ္အစီး ၂၀ ခန႔္ ေန႔စဥ္ခုတ္ေမာင္းရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင္‌့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ၁၂၈၀ မီဂါဝပ္ (Ultra Super Critical) နည္းပညာသုံး စီမံကိန္းကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဝတ္ႀကီးေက်း႐ြာအနီး ေျမဧက ၈၁၅ ေပၚတြင္ ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ထိုင္းကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ဧၿပီလ ၃ ရက္က နားလည္းမႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
- ခ်မ္းၿငိမ္း(အကုန္သိ သတင္းဌာန) 


Unicode version

ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဆောင်ရွက်ရန်မသင့်ကြောင်း သမ္မတရုံး သို့ အကြောင်းပြန်ထား

ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော (၁၂၈၀) မီဂါဝပ် ထွက်ရှိမည့် USC (Ultra Super Critical) နည်း ပညာသုံး ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို ဆက်လက်အကောင်အထည်မဖော်ရန် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ အကြောင်းပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ကကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒဿမနေ့တွင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစောတင်ဝင်းက ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် (၁၂၈၀) မီဂါဝပ် ထွက်ရှိမည့် USC (Ultra Super Critical) နည်းပညာသုံး ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရာ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ မိုးရာသီမှာ သယ်ယူ‌ရေး Bus များက ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ဝေးလံစွာထွက်ပြီး သယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လှိုင်းလေရှိရင် ကျိုက္ခ မီ ပင်လယ်ကွေ့တွင် ကုန်ကူးပြောင်းတင်ပို့ရန် အခက်အခဲပိုရှိပါတယ်။ သံလွင်တံတား (မော်လမြိုင်) ကနေ ဘားအံမြို့နယ် ဝတ်ကြီး ကျေးရွာအထိ ကျောက်မီးသွေး တင်ဆောင်တဲ့ သင်္ဘောကြီးများ သွားလာနိုင်ဖို့ ရေလမ်းအကျယ် ၁၂၀ မီတာနဲ့ ရေအနက် ရေစစ်မျဉ်း အောက် ၃ မီတာရရှိရေး နေရာ ၆၄ နေရာမှာ ခန့်မှန်း ကုဗပေမီတာ ငါးသန်းခန့် တူးဖော်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ကျိုက္ခမီ ပင်လယ်ပြင်မှာ ရေယာဉ်ကျောက်ချပြီး Floating Terminal အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ကျောက်မီးသွေးအတင်အချ ပြုလုပ်ရာမှာ ရေ ရှည်မှာပင်လယ်ပြင်နဲ့ ကမ်းခြေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကြောင့် ဆောင်ရွက်ရန်မသင့်ပါ ဘူးလို့ သဘော ထား မှတ်ချက် ပြန်ကြားလာပါတယ်” ဟု လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကပြောသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈ ဧပြီလ ၂၄ ရက်က ကျင်းပသော စီးပွားရေးရာ ကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၈) ကို တင်ပို့သည့်အခါ ပို့ဆောင်ရေးနှင်‌့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင်‌့ သယံဇာတနှင်‌့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနများကို တိကျသည့် အကြံပြုချက်နှင်‌့ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် သင်‌့၊ မသင်‌့ကို စိစစ်တင်ပြသွားရန် မှတ်ချက်ပြုပြီး အဆိုပါ မှတ်ချက်အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနများထံ အကြောင်းကြားစာများ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင်‌့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးထံ ပြန်လည်တင်ပြသည့် အချက်အလက်များမှာ စီမံကိန်းအ တွက် လိုအပ်သည့် ကျောက်မီးသွေးများကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ မှာယူရခြင်း၊  ပြည်ပမှ သင်္ဘောကြီးများ၏ အရွယ်အစားသည် တန် ချိန် ၁၈၀၀၀၀ မှ ၇၈၀၀၀၀ အထိရှိမည့် သင်္ဘောကြီးများဖြစ်ပြီး နွေရာသီတွင် လုံလောက်သည့် ရေအနက်ရှိသည့် ဆိပ်ကမ်း နယ်နိမိတ်ပြင်ပမှ ပင်လယ်ပြင်တွင် ကျောက်ချရပ်ထားနိုင်ရန်အတွက် Floating Terminal လိုအပ်ခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် အဆိုပါ Floating Terminal တွင် သင်္ဘောကြီးများကို ဆိုက်ကပ်ထားရန် တာဝန်ရှိသည့်အတွက် လှိုင်းလေကွယ်သည့် ကုလားကုတ်ကျွန်းအရှေ့ဘက်တွင် အခြေပြုကျောက်ချ ရပ်နားထားရန် လိုအပ်ခြင်း စသည့်အချက်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် သင်္ဘောကြီးများထံမှ တန် ၃၀၀၀ ဆံ့ ဇတ်ရေယာဉ်များဖြင့် ကျောက်မီးသွေးများကို ကဲ့ယူပြီးမှ စက်ရုံ၏ ဆိပ်ကမ်း အရောက် ပို့ဆောင်တင်ချရမည်ဖြစ်ပြီး သင်္ဘောကြီးမှ ဇတ်ရေယာဉ်ကို ကျောက်မီးသွေး ကူးပြောင်း တင်ပို့ချိန်၊ သင်္ဘောမှ မြစ်ကြောင်းကို ပြန်၍ ဆန်တက်ချိန်၊ စက်ရုံတွင် ကျောက်မီးသွေး ပြန်ချချိန်၊ စက်ရုံမှ   ဇတ်ရေယာဉ်များ ပြန်လည် ခုတ်မောင်း ချိန်တို့ကို စနစ်တကျတွက်ချက်သည့်အခါ သယ်ယူပို့ဆောင်ရွက်ရေး စီမံချက်အရ တန် ၃၀၀၀ ဆံ့ ဇတ်ရေယာဉ်အစီး ၂၀ ခန့် နေ့စဉ်ခုတ်မောင်းရန် လိုအပ် ကြောင်းလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင်‌့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ၁၂၈၀ မီဂါဝပ် (Ultra Super Critical) နည်းပညာသုံး စီမံကိန်းကို ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ် ဝတ်ကြီးကျေးရွာအနီး မြေဧက ၈၁၅ ပေါ်တွင် ဆောင် ရွက်ရန် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ထိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ဧပြီလ ၃ ရက်က နားလည်းမှုစာချွန်လွှာရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
- ချမ်းငြိမ်း(အကုန်သိ သတင်းဌာန) 


 

အကုန္သိသတင္းဌာန၏ သတင္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေပးမႈအတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။