အိန္ဒိယက မတ်ပဲ တန်ချိန်နှစ်သိန်းခွဲ တိုးမြှင့်တင်သွင်းခွင့်ပြုခငြ်းကြောင့် ပညြ်တွင်းမတ်ပဲစျေး တစ်တန်လျှင် ကျပ်တစ်သိန်းကျော် ခုန်တက်ခဲ့ပြီး မတ်ပဲ FAQ တစ်တန်လျှင် ကျပ် ၁၂၃၀ဝ၀ဝ ဝန်းကျင်အထိ ရှိလာ

အိန္ဒိယက မတ်ပဲတန်ချိန် နှစ်သိန်းခွဲ တိုးမြှင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်ခငြ်းကြောင့် ပညြ်တွင်းမတ်ပဲစျေး တစ်တန်လျှင် ကျပ် တစ်သိန်းကျော်ခုန်တက်ခဲ့ပြီး မတ်ပဲ FAQ တစ်တန်လျှင် ကျပ် ၁၂၃၀ဝ၀ဝ ဝန်းကျင်အထိ ရှိလာကြောင်း ဘုရင့်နောင်စျေးကွက်မှ ပဲကုန်သည်များထံမှ သိရသည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း မတ်ပဲတင်သွင်းခွင့် ကိုတာသတ်မှတ်ချက်ကို ယခင်က တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၅ သိန်း သတ်မှတ်ထားရာမှ ယခုထပ်မံ၍ တန် ချိန် ၂ ဒသမ ၅ သိန်း တိုးမြှင့်တင်သွင်းခွင့်ပြု မည်ဖစြ်ကြောင်း အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပညြ်ပကုန်သွယ်မှု ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန (DGFT) က ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ကုန် သွယ်မှုညွှန် ကြားလွှာအမှတ် ၄၃/၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဖငြ့် ကုန်သွယ်ရေး အသိပေးကြညောချက်ထုတ် ပနြ်ခဲ့သည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒအရ ဗဟိုအစိုးရက ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကန့်သတ်တင်သွင်း ကုန်စည်အဖစြ် သတ်မှတ်ထားသည့် မတ်ပဲအား ပညြ်ပ ကုန်သွယ်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကိုတာ တန်ချိန် လေးသိန်းအထိ ကန့်သတ်တင်သွင်းခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း ယခုကန့်သတ်ချက်သည် အိန္ဒိယအစိုးရက နှစ်နိုင်ငံချင်း သို့မဟုတ် ဒသေဆိုင်ရာအဆင့်လက် မှတ်ရေးထိုးထားရှိသည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) များနှင့် သက်ဆိုင်ခငြ်းမရှိ ကြောင်း ဖော်ပထြားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပနြ်ခဲ့သည်။

DGFT ဌာနသည် အဆိုပါအမိန့်ကြော် ငြာစာအရ ကုန်သွယ်မှုအသိပေးချက်ကို ထပ် ဆင့်ထုတ်ပနြ်ခဲ့ခငြ်းဖစြ်ပြီး တိုးမြှင့်တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် မတ်ပဲတန်ချိန်နှစ်သိန်းခွဲအား ပညြ်တွင်းရှိ ပဲခွဲစက်နှင့် ပဲသန့်စင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသို့ တင်သွင်းခွင့်ကိုတာများ ခွဲဝေ ချထားပေးမည်ဖစြ်သည်။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနဖေငြ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ ၃၁ ရက်အတွင်း အင်တာနက်အွန်လိုင်း မှ ကိုတာလျှောက်လွှာများ တင်သွင်းနိုင်မည် ဖစြ်သည်။ ထပ်တိုးမတ်ပဲ ကိုတာ တန်ချိန် နှစ်သိန်းခွဲအား တင်သွင်းခွင့်ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီ များသည် ၂၀၂၀ ပညြ့် နှစ် မတ် ၃၁ ရက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းသို့ အရောက် တင်သွင်းရမည်ဖစြ်ကြောင်း ကြညောထားသည်။

ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် မတ်ပဲ FAQ တစ်တန်လျှင် ကျပ် ၁၂၀၅၀ဝ၀ အ ထိ စျေးနှုန်းမငြ့်တက်ခဲ့သော်လည်း ပနြ်လည် ကျဆင်းခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် ညနပေိုင်းတွင် မတ်ပဲ FAQ တစ်တန်လျှင် ကျပ် ၉၆၈၀ဝ၀ အထိ စျေးကျဆင်းခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် ညနတွေင် မတ်ပဲ FAQ တစ်တန်လျှင် ကျပ် ၁၁၀၂၀ဝ၀ အထိ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် မတ်ပဲ FAQ တစ်တန်လျှင် ကျပ် ၁၂၃၀ဝ၀ဝ အထိ စျေးပနြ်တက်လာခငြ်းဖစြ်သည်။

Related Posts